Pris og praktisk info

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

 

I skal medbringe følgende i dagplejen:

 

  • Skiftetøj fra inderst til yderst
  • Udetøj og sko efter årstid
  • Bleer
  • Dyne og sengetøj
  • Sutter - evt. sovedyr

 

Dagplejen Fruelund har selv barnevogne, så disse skal ikke medbringes.

 

Tilmelding:

Kunne I tænke jer en plads hos mig i Dagplejen Fruelund? I så fald er I meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.

 

Hvis barnet har plads i et kommunalt dagtilbud eller tilbud om en plads, men barnet i stedet ønsker en privat pasningsordning, skal kommunen give et økonomisk tilskud til privat pasning og godkende pasningsaftalen.

 

Ansøgningsskema kan I få udleveret hos mig og alt det praktiske med udfyldelse af ansøgningsskema m.v. skal jeg nok hjælpe jer med.

 

Åbningstider:

I samarbejde med jer som forældre finder vi ud af, hvad I har behov for og fastsætter en aftale ud fra det.

 

Forsikring:

Som i andre institutioner er forældre selv ansvarlig for børnenes tøj og ting og skal selv have en ulykkesforsikring på børnene.

 

Ferie:

Jeg afholder 6 ugers ferie og der er lukket i weekender og helligdage.

 

Sygdom:

Der modtages ikke syge børn i dagplejen. Hvis jeres barn er syg, vil jeg gerne, at I ringer afbud om morgenen. Barnet må først komme i dagplejen, når det er helt rask, d.v.s. at det kan følge en normal hverdag evt. med ture ud af huset.

 

I tilfælde af at jeg bliver syg, ydes der ingen andre pasningstilbud.

 

 

 

 

PRIS:

 

Prisen for pasning af et barn i 2018:

Kr. 7170,- minus tilskud fra Randers Kommune som udgør kr. 5317,50 pr. mdr. =

Din egenbetaling bliver derfor kr. 1852,50 kr. pr. mdr.

 

Der ydes søskendetilskud fra Randers Kommune, også selvom søskende går i et kommunalt pasningstilbud.

 

Der betales fuldt beløb for alle 12 mdr. - også under sygdom og ferie. Tilskuddet fra Randers Kommune er også gældende i alle 12 mdr.

 

Der betales forud for pasning.

 

Randers Kommune yder ikke økonomisk Friplads til Private dagplejere.

 

Priser og tilskud reguleres ved årsskiftet.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved